Hotel Grabovac

Adresa: Grabovac bb, Rakovica
Tel: +38553751999 / +38553751015
Fax: +38553751892
Email: info@np-plitvicka-jezera.hr / vlatka.ruzic@np-plitvicka-jezera.hr
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr

Restoran Sedra

Adresa: Irinovac 149, Rakovica
Tel: +38547784401
Email: ivica.turkalj@ka.t-com.hr
Web: www.restoran-sedra.hr

Bistro Winner

Adresa: Selište Drežničko 10d, Rakovica
Mob: +385998713593
Email: marecakaric@gmail.com

Turistički centar Marko

Adresa: Oštarski Stanovi bb, Rakovica
Tel: +38547784089
Mob: +385989271894
Fax: +38547784099
Email:  info@tc-marko.com
Web: www.tc-marko.com

Restoran Degenija

Adresa: Selište Drežničko 57, Rakovica
Tel: +38547782060
Email:  restoran.degenija@ka.t-com.hr

Bistro Old Shatterhand

Adresa: Selište Drežničko 80, Rakovica
Mob: +385989214357
Email: pansionwinnetou@gmail.com

Restoran Turist Grabovac

Adresa: Grabovac 102, Rakovica
Tel: +38547784157
Fax: +38547784189
Email: info@kamp-turist.hr
Web: http://www.kamp-turist.hr

Restoran Plitvička vrela

Adresa: Grabovac 257, Rakovica
Tel: +38547784498
Fax: +38547811371
Mob: +38598855730
Email: plitvickavrela@gmail.com
Web: www.plitvickavrela.hr

Restoran Plitvički dvori

Adresa: Grabovac 103, Rakovica
Tel: +38547784026
Fax: +38547784026
Mob: +38598460655
Email: plitvicki.dvori@gmail.com
Web: www.plitvicki-dvori.com