Privatni smještaj u Bariloviću

Eko turizam Mrežnica

Adresa: Mrežnica 5B, Barilović
Mob: +38598474434
Email: mreznica@mreznica.com
Web: www.mreznica.com

Apartmani Korana

Adresa: Belajske poljice 40A, Barilović
Mob: +385981641813
Email: nadafanjak@gmail.com

Kuća za odmor Barać

Adresa: Mejaško Selo 22d, Barilović
Mob: +385914474504
E-mail: zdenka.ba@gmail.com

Lovačka kuća Belaj

Adresa: Banjsko Selo 15c, Barilović
Mob: +385955969198
Email: toma.curilovic@gmail.com
 

Kuća za odmor Novosel

Adresa: Banjsko Selo 5, Barilović
Mob:
+385955355565
Email:
banjsko.selo@gmail.com
Web:
www.kucanovosel.com

Objekt za rodbizonski smještaj Resnice

Adresa: Kroz Burak 13, Barilović
Mob: +385989765717
Email: treehouse@net.hr

Kuća za odmor Luka

Adresa: Koranski Brijeg 48b, Koranski Brijeg
Mob: +38547718239
E-mail: nikolina.licina@yahoo.com

Kuća za odmor Martinšćak

Adresa: Gornji Velemerić 14, Barilović
Mob: +385917366013 / +385958825852
Email: kucazaodmormartinscak@gmail.com
Web: http://kucazaodmormartins.wix.com/martinscak