Zavirite u tajanstveni riječni svijet – posjetite karlovački slatkovodni akvarij!
Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.
Posjetitelji mogu ra­zgledati bogatstvo života u rijekama i jezerima, odnosno primjerke više od stotinu slatkovodnih ribljih vrsta, od čega 40-tak endemskih.
U sastavu akvarija nalazi se niz drugih sadržaja: kongresna dvora­na, edukativni centar, znanstveno istraživački centar, uredski i ugostiteljski dio.
Cjenik ulaznica
cjenik
Cjenik godišnjih ulaznica
godišnje ulaznice
Kontakt:
Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
adresa: Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac
tel: +385 47 65 91 12